PROJEKT SEDMIKRÁSKA

Projekt "Sedmikráska"

projekt Sedmikráska

Realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

 

Cílem projektu je motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty a priority života, nasměrovat správně jejich postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich fyzickou i psychickou kondici. Konkrétním cílem je realizace aktivit zážitkovou formou v 7mi oblastech, ve kterých si žáci vyzkouší např. vaření za účasti odborníka na zdravou výživu, pravidla silničního provozu, metody správného cvičení a protahování  za účelem dobré regenerace těla a poskytování první pomoci. Součástí aktivit je také  exkurze do protidrogové vlakové soupravy „Revolution Train“ a dvoudenní výcvikové soustředění zaměřené na pohybové aktivity a upevnění základních kompetencí v oblasti zdravé výživy.

7 oblastí aktivit, které projekt nabízí školám v Ústeckém kraji

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Přímá práce se žáky

 • Vaření zdravých jídel v hodinách za účasti odborníka, vydání minikuchařky, přednášky, pracovní listy.
 • Témata – příprava jednoduchých zdravých jídel, poruchy příjmu potravy: anorexie, obezita.
 • Dodání pracovních pomůcek do škol – např. pyramida zdravé výživy

Pro pracovníky škol

 • Školení personálu školní kuchyně, vaření zdravých jídel za účasti odborníka, návrhy optimalizace automatů na školách, vhodné složení potravin ve školních kantýnách, optimalizace spotřebního koše

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Přímá práce se žáky

 • Pasivní výuka ve školách v hodinách, aktivní výuka na hřišti – témata: prevence rizikového chování, dopravní značky, bezpečné chování v provozu, řešení dopravních situací, ukázky nebezpečných dopravních situací, příprava na budoucí roli řidiče, postup v případě dopravní nehody apod.

SPORT

Přímá práce se žáky

 • Návštěva odborníka v hodinách tělocviku, ukázky alternativních sportů - témata : pohybový režim, vyváženost sportovních a odpočinkových aktivit, apod.
 • Vybavení drobným sportovním náčiním

Pro pracovníky škol

 • Školení pedagogů / tělocvikářů – motivační hodnocení žáků vycházejí ze somatotypu žáka, posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování.

PREVENCE

Přímá práce se žáky

 • Návštěva odborníka v hodinách, využití interaktivních pomůcek – opilecké brýle, těhotenské břicho apod.
 • Témata – alkohol, drogy, odpovědné sexuální chování, rozhodovací dovednosti pro řešení, jak se nestát závislým, nebezpečný internet, násilné chování, dentální hygiena.
 • Exkurze „Revolution Train“ v Praze – návštěva vlakové soupravy.
 • Pracovní pomůcky do škol.

Pro pracovníky škol

 • Workshop pro pedagogy / preventisty – setkání s odborníky, výměna zkušeností napříč školami apod.

ZDRAVÍ

Přímá práce se žáky

 • Dvoudenní výjezdový pobyt s tematickým zaměřením na zdravý životní styl a dopravní výchovu
 • Témata – kombinace projektem řešených oblastí obohacená o pobyt v přírodě a zdravou stravu a odborníky

PRVNÍ POMOC

Přímá práce se žáky

 • Tematické DVD, pracovní listy apod., návštěva odborníka v hodinách – 1. pomoc.
 • Vybavení školy resuscitačním modelem

ZDRAVÁ ŠKOLA

Pro pracovníky škol

 • Workshop pro pedagogy na téma Zdravá škola – setkání s odborníky ze Státního zdravotního ústavu a KÚ Ústeckého kraje, výměna a přenos zkušeností ze škol zařazených do sítě „Škola podporující zdraví“.

projekt Sedmikráska

KALENDÁŘ AKCÍ

červenec 2024
po út st čt so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Základní škola Ludvíkovice je moderní škola s moderním přístupem ke vzdělávání. V posledních letech prošla škola velkou proměnou a rekonstrukcí jak co se týká exteriéru, tak učebního plánu a vybavení.

NAŠE ÚDAJE

ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o. Ludvíkovice 68, 40713

tel. 412-526-813

demuthova@zsludv.cz

INFORMACE

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUDVÍKOVICE
 • IČ : 72742313
 • Datová schránka: fjpme8f