ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Rozvrh hodin

Kompletní rozvrh hodin pro všechny třídy.

Zaměstnanci

Kompletní seznam všech pracovníků.

Fotogalerie

Shlédněte fotografie z našich akcí ZŠ a MŠ.

Kontakt

Kontaktní informace na ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

V pátek 8. 10. 2021 je vánoční / zimní fotografování.
Fotografovat se mohou všichni, po obdržení hotové sady se rodiče rozhodnou, zda si sadu koupí, nebo ji vrátí.

Cena
série fotografií portrétu: 220,- Kč
série fotogrsfií postavy: 220,- Kč
série fotografií postavy+portrétu: 340,- Kč
Při fotografování dvou a více dětí společně: +40,-Kč.


Z důvodu zvýšeného výskytu infekčních respiračních onemocnění (rýma, kašel) u nás ve škole, věnujte, prosím, zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu vašich dětí. Škola v případě známek nemoci (teploty a dalších viditelných projevů) bude vždy kontaktovat zákonné zástupce za účelem předání a vyzvednutí dětí. Jde o bezpečnost nás všech, proto prosíme o vzájemnou spolupráci a pochopení.
Jelikož i ve školním roce 2021/2022 budeme mít v naší ZŠ větší počet žáků a kapacita školní družiny nemůže být překročena, proto některé zájemce, ač neradi, budeme muset odmítnout. Do školní družiny budou přednostně přijímány děti z 1.-3. třídy a dále pak

Provoz MŠ

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit zakryté dýchací cesty. Rodiče a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz ZŠ

Žáci a všichni zaměstnanci školy jsou povinni ve společných prostorách nosit zakryté dýchací cesty. Rodiče a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Ve dnech 1. září (prvňáci 2. září), 6. září a 9. září proběhne po příchodu do školy preventivní screeningové testování. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kterým neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj výjimka z testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Školní družina 6.30 – 16.00

Školní stravování

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit zakryté dýchací cesty, s výjimkou doby konzumace stravy.
 
Soubor doporučení pro školy a školská zařízení Manuál MŠMT (edu.cz)
Video testování Genrui testy Jak na to ve škole | edu.cz

Organizace školního roku 2021/2022 v ZŠ
Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 14. 3. - 20. 3. 2022                                                          

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Základní a mateřská škola Ludvíkovice, p.o.

Škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003.

Naše škola má první stupeň základní školy, dvě pracoviště mateřské školy, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu.

Budova 1. pracoviště mateřské školy se nachází ve stávající budově vedle základní školy, 2. pracoviště (bylo nově zřízeno) je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

ZŠ je vybavena mobilní výpočetní technikou s připojením k Internetu. V rámci projektu EU Peníze školám škola vybavila všechny třídy interaktivní tabulí. V budově je též tělocvična, školní družina i stravovací zařízení. Žáci se zúčastňují mimoškolních akcí, které pro ně připravují školní pedagogové. Po vyučování tráví děti čas ve školní družině, kde mají velké vyžití - sportovní, výtvarné, odpočinkové či práci s PC.

Kde jsme ?

40713 Ludvíkovice
Ludvíkovice 68

e-mail

demuthova@zsludv.cz

Telefon

412-526-813, ŠD 731-862-054, ZŠ 773-188-358