PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina

Informace o školní družině

Vychovatelky 1. oddělení Marie Hartlová
  2. oddělení Šárka Jíšová
 
Telefon

+420 731 862 054

 
Provoz ŠD 06:30 – 16:00 hodin
 
Ranní provoz školní družiny mohou využívat děti zapsané do ŠD od 6.30 hod. Žáci, kteří zapsáni nejsou a jsou dojíždějící, mohou přijít do družiny po příjezdu posledního možného autobusu (asi 7.20 hod). Místní žáci budou přicházet až v 7.40 hodin.
 1. Provozní doba ŠD je od 6:30 do 16:00 hodin.
 2. Na začátku školního roku každý žák obdrží od paní vychovatelky zápisní lístek, který je nutno co nejdříve vyplnit a odevzdat zpět paní vychovatelce. Prosíme rodiče, aby pozorně vyplnili údaje o odchodu dítěte ze školní družiny.
 3. Dle přání rodičů může být Vaše dítě uvolněno i před stanovenou dobou, odchod však musí být písemně potvrzen rodiči.
 4. Včas nahlásit změnu bydliště, zaměstnání, číslo telefonu.
 5. Poplatek za školní družinu činí 50,- Kč měsíčně.

Na dopolední vyučování předává v 7.45 hod. p. vychovatelka děti p. učitelkám. Děti, které mají vyučování od 8.55 hod., mají možnost zůstávat ve ŠD. Po vyučování děti zpravidla obědvají, následují odpočinkové a zájmové činnosti v prostorách ŠD i mimo ni. V době od 13 – 14 hod. proto prosíme rodiče, aby své děti NEVYZVEDÁVALI.

Po 14. hodině některé dojíždějící děti (dle zápisového lístku) odcházejí za doprovodu p. školnice (po dobu měsíce září) k autobusům. Děti, které do odchodu domů v ŠD zůstávají, se věnují libovolným činnostem.

Vyzvedávání dětí

 • Dle zápisového lístku, který rodiče vyplňují na začátku školního roku, popř. dle písemné žádosti rodičů, bez které dítě nebude samo uvolněno!
 • Případné změny odchodů během školního roku musí být opět oznámeny písemně!
 • Převlečení do školní družiny je dobrovolné (cvičební úbor neslouží jako převlečení do ŠD)!
 • Děti by si měly poznat své věci, samostatně se obléci, upravit a zavázat tkaničky, udržovat pořádek v šatně.

V případě nemoci své dítě omluvte z obědů osobně vedení školní jídelny nebo telefonicky na telefonním čísle ZŠ.
Prosíme rodiče, aby vedli své děti k samostatnosti, k šetrnému zacházení s hračkami, k ohleduplnosti vůči svým vrstevníkům a k úctě ke starším lidem.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

květen 2024
po út st čt so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Základní škola Ludvíkovice je moderní škola s moderním přístupem ke vzdělávání. V posledních letech prošla škola velkou proměnou a rekonstrukcí jak co se týká exteriéru, tak učebního plánu a vybavení.

NAŠE ÚDAJE

ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o. Ludvíkovice 68, 40713

tel. 412-526-813

demuthova@zsludv.cz

INFORMACE

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUDVÍKOVICE
 • IČ : 72742313
 • Datová schránka: fjpme8f