DUMY ŠABLONY III/2

Dumy šablony III/2 pro 1.-5.ročník

Angličtina

01 – Barvy pro 4.ročník Odkaz směřuje do nového okna

02 – Roční období, měsíce pro 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

03 – Lidské tělo pro 4.ročník Odkaz směřuje do nového okna

04 – Školní potřeby pro 4.ročník Odkaz směřuje do nového okna

05 – Zvířata na farmě pro 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

06 – Procvičování 4.–5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

07 – Barvy procv. pro 4.-5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

08 – Ovoce, zelenina pro 4.ročník Odkaz směřuje do nového okna

09 – Oblečení pro 4.ročník Odkaz směřuje do nového okna

10 – Číslice 10 – 100 pro 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

11 – Barvy pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

12 – Číslice 1 – 12 pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

13 – Podstatná jména, sloveso být pro 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

14 – Sloveso mít pro 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

15 – Opakování slovní zásoby ze 4.r. pro 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

16 - Procvičování slovní zásoby pro 4.ročník Odkaz směřuje do nového okna

17 – Abeceda pro 4.ročník Odkaz směřuje do nového okna

18 – Domácí zvířátka pro 4.ročník Odkaz směřuje do nového okna

19 – Opakování učiva za 1. pololetí pro 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

20 – Opakování učiva za 1. pololetí pro 4.ročník Odkaz směřuje do nového okna

Český jazyk - část 1

1. Tvrdé a měkké souhlásky - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

2. Bajka - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

3. Pohádka - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

4. Pověst - 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

5. Pořádek slov ve větě - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

6. Tvrdé a měkké souhlásky - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

7. Povídka, román - 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

8. Pravopis ú – ů - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

9. Balada - 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

10. Spodoba I. díl – b,p; d,t; h,ch - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

11. Říkanka, hádanka - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

12. Rozpočítadlo, báseň - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

13. Spodoba II. díl – ž,š; z,s - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

14. Spodoba III. díl – v,f; ď,ť - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

15. Dětští ilustrátoři - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

16. Slovní druhy – podstatná jména, spojky - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

17. Slovní druhy – slovesa, předložky - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

18. Opakování učiva – i/y, spodoba, druhy vět, sl. druhy - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

19. Opakování učiva – shoda podmětu …, i/y, zájmena - 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

20. Přísloví, rčení - 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

Český jazyk - část 2

1. Skládání slov (slova s hláskou m-s-p) Odkaz směřuje do nového okna

2. Skládání slov (slova s hl. b-d-m-n-t) Odkaz směřuje do nového okna

3. Slovní fotbal (dvouslabičná slova) Odkaz směřuje do nového okna

4. Přiřazování písmen a slov (S,L,P,M) Odkaz směřuje do nového okna

5. Přiřazování slov, doplň. hlásek s-š Odkaz směřuje do nového okna

6. Skládání slabik s hláskou – z – Odkaz směřuje do nového okna

7. Práce s větou, doplň. hlásek b-d-p Odkaz směřuje do nového okna

8. Čtení s porozuměním Odkaz směřuje do nového okna

9. Slabiky: di-ti-ni, dy-ty-ny, bě-pě-vě Odkaz směřuje do nového okna

10. Slova víceslabičná s otevřenou slabikou Odkaz směřuje do nového okna

11. Skládání slabik a slov s hláskou (m-l-s-p-a-e-o) Odkaz směřuje do nového okna

12. Slabiky a slova dvouslabičná, otevřená slabika (m-l-a-e-s-p) Odkaz směřuje do nového okna

13. Slabiky a slova s otevřenou slabikou (m-l-s-p-a-o-e-u) Odkaz směřuje do nového okna

14. Slova a věty s hláskami (m-l-s-p-a-o-e-u-i) Odkaz směřuje do nového okna

15. Slova a věty s hláskami (m-l-s-p-t-j-n) Odkaz směřuje do nového okna

16. Slova a věty s hláskami (m-l-s-p-t-j-n-d) Odkaz směřuje do nového okna

17. Slova a věty s hláskami (m-l-s-p-t-j-n-d-k) Odkaz směřuje do nového okna

18. Slova a věty s hláskami (m-l-s-p-t-j-n-d-k) Odkaz směřuje do nového okna

19. Slova a věty s hláskami (m-l-s-p-t-j-n-d-k-z) Odkaz směřuje do nového okna

20. Dvojhláska au - ou Odkaz směřuje do nového okna

Matematika - část 1

1. Znaménka nerovnosti - pro 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

2. Sčítání, odčítání desítek do sta - pro 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

3. Násobilka dvou - pro 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

4. Římské číslice - pro 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

5. Sčítání, odčítání s přechodem do sta - pro 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

6. Čtvercová síť – násobení - pro 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

7. Procvičování násobení (slovní úlohy) - pro 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

8. Násobení, dělení desetinných čísel 10,100 - pro 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

9. Zlomky - pro 5.ročník Odkaz směřuje do nového okna

10. Opakování - pro 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

11. Násobilka 6 - pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

12. Sčítání, odčítání s přechodem 10 do 20 - pro 2.ročník Odkaz směřuje do nového okna

13. Násobilka 6, 7, 8 - pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

14. Počítáme s penězi - pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

15. Slovní úlohy na násobení, dělení - pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

16. Zaokrouhlování na desítky - pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

17. Písemné sčítání s přechodem 10 do 100 - pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

18. Písemné sčítání do 100 bez přechodu 10 - pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

19. Písemné sčítání do 100, procvičování násobilky - pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

20. Písemné odčítání do 100 s přechodem desítky - pro 3.ročník Odkaz směřuje do nového okna

Matematika - část 2

1. Násobení a dělení 5 Odkaz směřuje do nového okna

2. Násobení a dělení 6 Odkaz směřuje do nového okna

3. Sčítání a odčítání nad 10 000 Odkaz směřuje do nového okna

4. Násobení a dělení násobky desíti Odkaz směřuje do nového okna

5. Sčítání a odčítání do 1 000 Odkaz směřuje do nového okna

6. Milion Odkaz směřuje do nového okna

7. Dělení se zbytkem Odkaz směřuje do nového okna

8. Násobení a dělení násobků deseti - prezentace Odkaz směřuje do nového okna

9. Zlomky Odkaz směřuje do nového okna

10. Dělení mimo obor násobilky Odkaz směřuje do nového okna

11. Písemné násobení mimo obor Odkaz směřuje do nového okna

12. Dělení jednociferným dělitelem - prezentace Odkaz směřuje do nového okna

13. Čísla nad 10 000 (čtení, zápis, porovnávání) Odkaz směřuje do nového okna

14. Pamětné sčítání nad 10 000 Odkaz směřuje do nového okna

15. Římské číslice Odkaz směřuje do nového okna

16. Čísla nad 10 000 (čtení, zápis, porovnávání) Odkaz směřuje do nového okna

17. Čísla nad 10 000 (pamět. + pís. sčítání) Odkaz směřuje do nového okna

18. Čísla nad 10 000 (pamět. + pís. odčítání) Odkaz směřuje do nového okna

19. Dělení dvojciferným dělitelem Odkaz směřuje do nového okna

20. Čísla nad 10 000 (pam. a pís. sčítání a odčítání) Odkaz směřuje do nového okna

Matematika - část 3

1. Geometrické tvary Odkaz směřuje do nového okna

2. Slovní úlohy – sčít. v ob. do 10 Odkaz směřuje do nového okna

3. Slovní úlohy – odčít. v ob. do 10 Odkaz směřuje do nového okna

4. Sčítání a odčítání v ob. do 20 bez př.d. (př. typu 12-2, 10+7) Odkaz směřuje do nového okna

5. Sčítání a odčítání v ob.do 20 bez př.d. (př.typu 14+3) Odkaz směřuje do nového okna

6. Sčítání v ob.do 20 bez př.d. (rozklad na jednotky a desítky) Odkaz směřuje do nového okna

7. Odčítání v ob.do 20 bez př.d. Odkaz směřuje do nového okna

8. Sčítání a odčítání v ob.do 20 bez př.d. (slovní úlohy, porovnávání) Odkaz směřuje do nového okna

9. Sčítání a odčítání v ob.do 10 (řetězové příklady) Odkaz směřuje do nového okna

10. Sčítání a odčítání v ob.do 20 bez př.d. Odkaz směřuje do nového okna

11. Sčítání a odčítání v ob.do 5 (matem. řetězec, porovnávání) Odkaz směřuje do nového okna

12. Sčítání a odčítání v ob.do 5 (rozklad čísla 5) Odkaz směřuje do nového okna

13. Sčítání a odčítání v ob.do 5 Odkaz směřuje do nového okna

14. Sčítání a odčítání v ob.do 5 (porovnávání, slovní úlohy) Odkaz směřuje do nového okna

15. Sčítání a odčítání v ob.do 5 (sl. úlohy) Odkaz směřuje do nového okna

16. Sčítání a odčítání v ob.do 5 (porovnávání) Odkaz směřuje do nového okna

17. Čísla a číselná řada do 10 Odkaz směřuje do nového okna

18. Čísla a číselná řada do 10 Odkaz směřuje do nového okna

19. Sčítání a odčítání v ob.do 10 (řetězové příklady) Odkaz směřuje do nového okna

20. Sčítání a odčítání v ob.do 10 (slovní úlohy) Odkaz směřuje do nového okna

KALENDÁŘ AKCÍ

květen 2024
po út st čt so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Základní škola Ludvíkovice je moderní škola s moderním přístupem ke vzdělávání. V posledních letech prošla škola velkou proměnou a rekonstrukcí jak co se týká exteriéru, tak učebního plánu a vybavení.

NAŠE ÚDAJE

ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o. Ludvíkovice 68, 40713

tel. 412-526-813

demuthova@zsludv.cz

INFORMACE

  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUDVÍKOVICE
  • IČ : 72742313
  • Datová schránka: fjpme8f