ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Rozvrh hodin

Kompletní rozvrh hodin pro všechny třídy.

Zaměstnanci

Kompletní seznam všech pracovníků.

Fotogalerie

Shlédněte fotografie z našich akcí ZŠ a MŠ.

Kontakt

Kontaktní informace na ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Provoz MŠ
 • Mateřská školy je v běžném provozu.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Provoz ZŠ
 • Pro žáky 1. a 2. ročníku + 4. ročníku, kteří jsou spojeni do třídy společně se žáky 2. ročníku pokračuje povinná prezenční výuka – dle rozvrhu.
 • Žáci 3. a 5. ročníku se budou povinně vzdělávat distančním způsobem dle pokynů svých třídních učitelek.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Školní družina
 • 6.30 – 16.00
 • Školní družina probíhá v určeném čase v homogenních skupinách.
Školní stravování
 • Zařízení školního stravování je v provozu.
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
 • Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat „výdejním okénkem“. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 1. Do školy mohou pouze zdravé děti. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Alergici a astmatici potřebují potvrzení lékaře.
 2. Děti po přezutí v šatně si musí pečlivě umýt ruce ve školní družině. Ten, kdo nechodí do ŠD, si umyje ruce v přízemí na chodbě.
 3. Děti budou mít s sebou do školy čistou roušku v sáčku pro případné použití.
 4. Rodiče smí do školy vstupovat pouze ve výjimečných případech, na děti čekají před školou. Omezte tedy, prosím, i doprovod dětí do šaten.
 5. Musíme často větrat, proto děti vhodně oblékejte.
 6. První den školy začínáme v 8 hodin jako obvykle ve svých třídách jednu vyučovací hodinu. Školní družina je v provozu od 6.30 do 16 hodin. Rodiče prvňáků mohou s dětmi do třídy pouze v rouškách.

Vážení rodiče,
z důvodu navýšení cen potravin navyšujeme od 1.9.2020 cenu oběda o 3,- Kč a to takto:

Základní a mateřská škola Ludvíkovice, p.o.

Škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003.

Naše škola má první stupeň základní školy, dvě pracoviště mateřské školy, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu.

Budova 1. pracoviště mateřské školy se nachází ve stávající budově vedle základní školy, 2. pracoviště (bylo nově zřízeno) je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

ZŠ je vybavena mobilní výpočetní technikou s připojením k Internetu. V rámci projektu EU Peníze školám škola vybavila všechny třídy interaktivní tabulí. V budově je též tělocvična, školní družina i stravovací zařízení. Žáci se zúčastňují mimoškolních akcí, které pro ně připravují školní pedagogové. Po vyučování tráví děti čas ve školní družině, kde mají velké vyžití - sportovní, výtvarné, odpočinkové či práci s PC.

Jelikož i ve školním roce 2020/2021 budeme mít v naší ZŠ větší počet žáků a kapacita školní družiny nemůže být překročena, proto některé zájemce, ač neradi, budeme muset odmítnout.

Do školní družiny budou přednostně přijímány děti z 1.-3. třídy a dále pak

Tyto informace si můžete stáhnout i jako PDF soubor zde .

Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 4849/2019-2
Dne 20. února 2019

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Kde jsme ?

40713 Ludvíkovice
Ludvíkovice 68

e-mail

demuthova@zsludv.cz

Telefon

412-526-813, ŠD 731-862-054, ZŠ 773-188-358