ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Rozvrh hodin

Kompletní rozvrh hodin pro všechny třídy.

Zaměstnanci

Kompletní seznam všech pracovníků.

Fotogalerie

Shlédněte fotografie z našich akcí ZŠ a MŠ.

Kontakt

Kontaktní informace na ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Z důvodu usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření je škola od 14.10.2020 uzavřena
a žáci přecházejí na distanční výuku, která je pro všechny povinná.
Distanční výuka 14.10. – 23.10.2020
Dny volna nařízené MŠMT 26.10. a 27.10.2020 výuka neprobíhá
Státní svátek 28.10.2020
Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2020


On-line výuka bude probíhat jednu hodinu denně v každé skupině pomocí programu Skype, žáci jsou rozděleny do 6–9 členných skupin v každé třídě. Zbytek výuky je prováděn většinou off-line, kdy žáci budou plnit zadané úkoly dohodnuté s vyučujícím. Vypracované úkoly pak žáci, popř. jejich zákonní zástupci, posílají vyučujícím k hodnocení přes WhatsApp.

Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže zúčastnit distančního vzdělávání, omlouvá ho jeho zákonný zástupce telefonicky třídní učitelce.

Obědy

  • Nově je možnost v době distanční výuky se stravovat ve školní jídelně.
  • Pokud žák bude mít o obědy zájem, musí se nahlásit vedoucí školní jídelny.
  • Obědy jinak budou žákům v době distančního vzdělávání automaticky odhlášeny.
  • Doba vydávání oběda pro žáky: 11.15 – 11.45
V pátek 9. 10. 2020 je vánoční / zimní fotografování.
Fotografovat se mohou všichni, po obdržení hotové sady se rodiče rozhodnou, zda si sadu koupí, nebo ji vrátí.

Cena sady: 270,- Kč, se sourozencem 310,- Kč.

  1. Do školy mohou pouze zdravé děti. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Alergici a astmatici potřebují potvrzení lékaře.
  2. Děti po přezutí v šatně si musí pečlivě umýt ruce ve školní družině. Ten, kdo nechodí do ŠD, si umyje ruce v přízemí na chodbě.
  3. Děti budou mít s sebou do školy čistou roušku v sáčku pro případné použití.
  4. Rodiče smí do školy vstupovat pouze ve výjimečných případech, na děti čekají před školou. Omezte tedy, prosím, i doprovod dětí do šaten.
  5. Musíme často větrat, proto děti vhodně oblékejte.
  6. První den školy začínáme v 8 hodin jako obvykle ve svých třídách jednu vyučovací hodinu. Školní družina je v provozu od 6.30 do 16 hodin. Rodiče prvňáků mohou s dětmi do třídy pouze v rouškách.

Vážení rodiče,
z důvodu navýšení cen potravin navyšujeme od 1.9.2020 cenu oběda o 3,- Kč a to takto:

Základní a mateřská škola Ludvíkovice, p.o.

Škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003.

Naše škola má první stupeň základní školy, dvě pracoviště mateřské školy, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu.

Budova 1. pracoviště mateřské školy se nachází ve stávající budově vedle základní školy, 2. pracoviště (bylo nově zřízeno) je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

ZŠ je vybavena mobilní výpočetní technikou s připojením k Internetu. V rámci projektu EU Peníze školám škola vybavila všechny třídy interaktivní tabulí. V budově je též tělocvična, školní družina i stravovací zařízení. Žáci se zúčastňují mimoškolních akcí, které pro ně připravují školní pedagogové. Po vyučování tráví děti čas ve školní družině, kde mají velké vyžití - sportovní, výtvarné, odpočinkové či práci s PC.

Jelikož i ve školním roce 2020/2021 budeme mít v naší ZŠ větší počet žáků a kapacita školní družiny nemůže být překročena, proto některé zájemce, ač neradi, budeme muset odmítnout.

Do školní družiny budou přednostně přijímány děti z 1.-3. třídy a dále pak

Tyto informace si můžete stáhnout i jako PDF soubor zde .

Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 4849/2019-2
Dne 20. února 2019

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to anonymně a rychle skrz NNTB.

https://www.nntb.cz/

Budujte s námi bezpečné klima na škole.

Leták s telefonem

Kde jsme ?

40713 Ludvíkovice
Ludvíkovice 68

e-mail

demuthova@zsludv.cz

Telefon

412-526-813, ŠD 731-862-054, ZŠ 773-188-358