ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

 Sponzoři

V dnešní složité době si velice vážíme všech, kteří mohou a jsou schopni pomáhat naší škole. Poděkování patří zejména:

KORADO-SW - dodavatel počítačů, tiskových zařízení, spotřebního materiálu, správce IT a sítí, apod.

dodavatel počítačů, tiskových zařízení, spotřebního materiálu, správce IT a sítí, apod.
Erich Pompe (SRN)
10 židlí pro ZŠ
Antonín a Blanka Hlavsovi (Děčín)
financování autobusové dopravy dětí na ŠVP
Bc. Petr Hajdina(Ústí nad Labem)
15 židlí pro ZŠ
Alena Vyoralová
knížky, kapsáře, obrazy pro novou MŠ
Manželé Vrbovi
16 židlí pro ZŠ
Zděněk Krňák
skříňka do šatny v MŠ Koťata, poličky do ZŠ
Jan Sklenář
sportovní nápojové lahve, pastelkovníky
Poděkování patří také všem rodičům, kteří se podíleli jak finančně,
tak i materiálně na vybavení nového i stávajícího oddělení MŠ a ZŠ.