ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Školní družina

Informace o školní družině

Vychovatelky 1. oddělení Eliška Libšanská
  2. oddělení Marie Hartlová
 
Telefon Základní škola 412 526 813, 773 188 358
  Školní družina 731 862 054
Školní jídelna 604 650 465
 
Provoz ŠD 06:30 – 16:00 hodin
 

Na dopolední vyučování předává v 7.45 hod. p. vychovatelka děti p. učitelkám. Děti, které mají vyučování od 8. 55hod., mají možnost zůstávat v ŠD. Po vyučování děti zpravidla obědvají, následují odpočinkové a zájmové činnosti v prostorách ŠD i mimo ni. V době od 13 – 14 hod. proto prosíme rodiče, aby své děti NEVYZVEDÁVALI.

Po 14. hodině některé dojíždějící děti (dle zápisového lístku) odcházejí za doprovodu p. školnice k autobusům. Děti, které do odchodu domů v ŠD zůstávají, se věnují libovolným činnostem.

Vyzvedávání dětí

  • Dle zápisového lístku, který rodiče vyplňují na začátku školního roku. Popř. dle písemné žádosti rodičů, bez které dítě nebude samo uvolněno!
  • Případné změny odchodů během školního roku musí být opět oznámeny písemně!
  • Převlečení do školní družiny je dobrovolné (cvičební úbor neslouží jako převlečení do ŠD)!
  • Děti by si měly poznat své věci, samostatně se obléci, upravit a zavázat tkaničky, udržovat pořádek v šatně.

V případě nemoci své dítě omluvte z obědů osobně vedení školní jídelny nebo telefonicky na č. tel. ZŠ.
Prosíme rodiče, aby vedli své děti k samostatnosti, k šetrnému zacházení s hračkami, k ohleduplnosti vůči svým vrstevníkům a k úctě ke starším lidem.

Děkujeme.

 

Jelikož v letošním školním roce 2020/2021 budeme mít v naší ZŠ větší počet žáků a kapacita školní družiny nemůže být překročena, proto některé zájemce, ač neradi, budeme muset odmítnout. Školní družinu budou přednostně navštěvovat děti z 1.-3. tříd a dojíždějící žáci z jiných obcí. Zvažte, prosím, zda ŠD v letošním školním roce budete potřebovat.

Ranní provoz školní družiny mohou využívat děti zapsané do ŠD od 6.30 hod. Žáci, kteří zapsáni nejsou a jsou dojíždějící, mohou přijít do družiny po příjezdu posledního možného autobusu (asi 7.20 hod). Místní žáci budou přicházet až v 7.40 hodin.

Děkujeme za pochopení.

  1. Provozní doba ŠD je od 6:30 do 16:00 hodin.
  2. Na začátku školního roku každý žák obdrží od paní vychovatelky zápisní lístek, který je nutno co nejdříve vyplnit a odevzdat zpět paní vychovatelce. Prosíme rodiče, aby pozorně vyplnili údaje o odchodu dítěte ze školní družiny.
  3. Dle přání rodičů může být Vaše dítě uvolněno i před stanovenou dobou, odchod však musí být písemně potvrzen rodiči.
  4. Včas nahlásit změnu bydliště, zaměstnání, číslo telefonu.
  5. Poplatek za školní družinu činí 50,- Kč měsíčně.