ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Projekt "Sedmikráska"

Realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Cílem projektu je motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty a priority života, nasměrovat správně jejich postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich fyzickou i psychickou kondici. Konkrétním cílem je realizace aktivit zážitkovou formou v 7mi oblastech, ve kterých si žáci vyzkouší např. vaření za účasti odborníka na zdravou výživu, pravidla silničního provozu, metody správného cvičení a protahování  za účelem dobré regenerace těla a poskytování první pomoci. Součástí aktivit je také  exkurze do protidrogové vlakové soupravy „Revolution Train“ a dvoudenní výcvikové soustředění zaměřené na pohybové aktivity a upevnění základních kompetencí v oblasti zdravé výživy.

7 oblastí aktivit, které projekt nabízí školám v Ústeckém kraji

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Přímá práce se žáky

 • Vaření zdravých jídel v hodinách za účasti odborníka, vydání minikuchařky, přednášky, pracovní listy.
 • Témata – příprava jednoduchých zdravých jídel, poruchy příjmu potravy: anorexie, obezita.
 • Dodání pracovních pomůcek do škol – např. pyramida zdravé výživy

Pro pracovníky škol

 • Školení personálu školní kuchyně, vaření zdravých jídel za účasti odborníka, návrhy optimalizace automatů na školách, vhodné složení potravin ve školních kantýnách, optimalizace spotřebního koše

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Přímá práce se žáky

 • Pasivní výuka ve školách v hodinách, aktivní výuka na hřišti – témata: prevence rizikového chování, dopravní značky, bezpečné chování v provozu, řešení dopravních situací, ukázky nebezpečných dopravních situací, příprava na budoucí roli řidiče, postup v případě dopravní nehody apod.

SPORT

Přímá práce se žáky

 • Návštěva odborníka v hodinách tělocviku, ukázky alternativních sportů - témata : pohybový režim, vyváženost sportovních a odpočinkových aktivit, apod.
 • Vybavení drobným sportovním náčiním

Pro pracovníky škol

 • Školení pedagogů / tělocvikářů – motivační hodnocení žáků vycházejí ze somatotypu žáka, posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování.

PREVENCE

Přímá práce se žáky

 • Návštěva odborníka v hodinách, využití interaktivních pomůcek – opilecké brýle, těhotenské břicho apod.
 • Témata – alkohol, drogy, odpovědné sexuální chování, rozhodovací dovednosti pro řešení, jak se nestát závislým, nebezpečný internet, násilné chování, dentální hygiena.
 • Exkurze „Revolution Train“ v Praze – návštěva vlakové soupravy.
 • Pracovní pomůcky do škol.

Pro pracovníky škol

 • Workshop pro pedagogy / preventisty – setkání s odborníky, výměna zkušeností napříč školami apod.

ZDRAVÍ

Přímá práce se žáky

 • Dvoudenní výjezdový pobyt s tematickým zaměřením na zdravý životní styl a dopravní výchovu
 • Témata – kombinace projektem řešených oblastí obohacená o pobyt v přírodě a zdravou stravu a odborníky

PRVNÍ POMOC

Přímá práce se žáky

 • Tematické DVD, pracovní listy apod., návštěva odborníka v hodinách – 1. pomoc.
 • Vybavení školy resuscitačním modelem

ZDRAVÁ ŠKOLA

Pro pracovníky škol

 • Workshop pro pedagogy na téma Zdravá škola – setkání s odborníky ze Státního zdravotního ústavu a KÚ Ústeckého kraje, výměna a přenos zkušeností ze škol zařazených do sítě „Škola podporující zdraví“.

projekt Sedmikráska