ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Preventivní testování 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021

Ve dnech 22.11. a 29.11. proběhne po příchodu do školy v prostorách ŠJ preventivní screeningové testování. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kterým neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj výjimka z testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Video testování ve škole – Genrui testy

Video testování ve škole – SEJOY testy