ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Informace o školní družině pro školní rok 2021/2022

Jelikož i ve školním roce 2021/2022 budeme mít v naší ZŠ větší počet žáků a kapacita školní družiny nemůže být překročena, proto některé zájemce, ač neradi, budeme muset odmítnout. Do školní družiny budou přednostně přijímány děti z 1.-3. třídy a dále pak

výjimečně dojíždějící žáci z jiných obcí.

Zvažte, prosím, zda ŠD v příštím školním roce budete potřebovat.

Ranní provoz školní družiny mohou využívat děti zapsané do ŠD od 6.30 hod. Žáci, kteří zapsáni nejsou a jsou dojíždějící, mohou přijít do družiny po příjezdu posledního možného autobusu (asi 7.20 hod). Místní žáci budou přicházet až v 7.40 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lenka Demuthová
ředitelka školy