ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Informace k provozu zařízení od 1. září 2021

Provoz MŠ

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit zakryté dýchací cesty. Rodiče a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz ZŠ

Žáci a všichni zaměstnanci školy jsou povinni ve společných prostorách nosit zakryté dýchací cesty. Rodiče a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Ve dnech 1. září (prvňáci 2. září), 6. září a 9. září proběhne po příchodu do školy preventivní screeningové testování. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kterým neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj výjimka z testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Školní družina 6.30 – 16.00

Školní stravování

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit zakryté dýchací cesty, s výjimkou doby konzumace stravy.
 
Soubor doporučení pro školy a školská zařízení Manuál MŠMT (edu.cz)
Video testování Genrui testy Jak na to ve škole | edu.cz