ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Rozvrh hodin

 Třídní učitelka - Mgr. Lenka Rejtharová
1.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí Čj M Čj Tv
Úterý   Čj M Prv
Středa   Čj M Čj Hv
Čtvrtek Čj M Čj Tv
Pátek Čj Prv Čj Vv


Třídní učitelka - Věra Krňáková
2.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí   Čj M Hv Prv
Úterý Čj Čj M Tv
Středa Čj M Čj Tv
Čtvrtek Čj M Čj 12:30-13:15
Vv
Pátek Čj M Čj Prv


Třídní učitelka - Mgr. Jitka Zelinková
3.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí Čj Aj M Čj
Úterý Čj M Čj Prv Tv
Středa Čj M Aj Čj Tv  
Čtvrtek Aj M Čj 12:30-13:15
Vv
13:20-14:05
Vv
Pátek  Čj M Čj Prv Hv


Třídní učitelka - Mgr. Ivana Hanzelová
4.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí Aj Čj M Čj Tv  
Úterý Čj M Čj Vl Hv  
Středa Čj M Čj Aj
Čtvrtek Čj M Vl 12:30-13:15
Vv
13:20-14:05
Vv
Pátek Čj M Aj Tv


Třídní učitelka - Věra Krňáková
5.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí Vl Čj M Hv
Úterý Aj Čj M Tv Inf
Středa Aj M Čj Tv Vl
Čtvrtek Čj M Čj 12:30-13:15
Vv
13:20-14:05
Vv
Pátek Aj Čj M Čj

 

  Aj - anglický jazyk
Čj - český jazyk
Hv - hudební výchova
M - matematika
M/G/ - matematika / geometrie
Inf - informatika
- pracovní činnosti
Prv - prvouka
- přírodověda
Tv - tělesná výchova
Vl - vlastivěda
Vv - výtvarná výchova