ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

 Rozvrh hodinTřídní učitelka - Mgr. Jaromíra Stínilová
1.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí Čj M Čj Vv
Úterý Čj M Prv Tv
Středa Čj M Čj
Čtvrtek Čj M Čj Tv
Pátek Čj Čj Prv Hv


Třídní učitelka - Mgr. Lenka Rejtharová
2.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí Čj M Čj Tv
Úterý Čj M Čj Prv Hv
Středa Čj M Čj Prv
Čtvrtek Čj M Čj Vv  
Pátek Čj M Tv


Třídní učitelka - Mgr. Ivana Hanzelová
3.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí M Čj Prv Čj Tv
Úterý Aj Čj M Čj  
Středa Aj Čj M Čj Tv  
Čtvrtek Čj M Prv 12:30-13:15
Vv
13:20-14:05
Vv
Pátek  Aj Čj M Čj Hv


Třídní učitelka - Mgr. Jitka Zelinková
4.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí Čj Aj M Čj Hv  
Úterý   Čj M Čj Vl Tv
Středa Aj Čj M Čj
Čtvrtek Aj Čj M 12:30-13:15
Vv
13:20-14:05
Vv
Pátek Čj M Vl Tv


Třídní učitelka - Mgr. Ivana Hanzelová
5.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí M Čj Vl Tv
Úterý Aj Čj M Čj Inf
Středa Aj Čj M Čj Tv
Čtvrtek Čj M 12:30-13:15
Vv
13:20-14:05
Vv
Pátek Aj Čj M Vl Hv

 

  Aj - anglický jazyk
Čj - český jazyk
Hv - hudební výchova
M - matematika
M/G/ - matematika / geometrie
Inf - informatika
- pracovní činnosti
Prv - prvouka
- přírodověda
Tv - tělesná výchova
Vl - vlastivěda
Vv - výtvarná výchova