ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

 Rozvrh hodinTřídní učitelka - Mgr. Jaromíra Stínilová
1.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí Čj M Prv Tv
Úterý Čj M Čj Vv
Středa Čj M Čj
Čtvrtek Čj M Čj Tv
Pátek Čj Čj Prv Hv


Třídní učitelka - Mgr. Ivana Hanzelová
2.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí M Čj Prv Čj Hv
Úterý Čj M Čj Tv  
Středa Čj M Čj  
Čtvrtek   Čj M   12:30-13:15
Vv
Pátek Čj M Čj Prv Tv


Třídní učitelka - Mgr. Lenka Rejtharová
3.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí Čj Aj M Čj Tv
Úterý   Čj M Čj Tv
Středa Čj M Čj Prv Hv  
Čtvrtek Čj Aj M 12:30-13:15
Vv
13:20-14:05
Vv
Pátek  Aj Čj M Prv Čj


Třídní učitelka - Mgr. Ivana Hanzelová
4.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí M Čj Aj Hv  
Úterý Čj M Čj Tv Vl  
Středa Aj Čj M Čj Vl
Čtvrtek Aj Čj M 12:30-13:15
Vv
13:20-14:05
Vv
Pátek Čj M Čj Tv


Třídní učitelka - Mgr. Jitka Zelinková
5.ročník od 8:00
do 8:45
od 8:55
do 9:40
od 10:00
do 10:45
od 10:55
do 11:40
od 11:50
do 12:35
od 12:40
do 13:25
od 13:30
do 14:15
Pondělí Čj M Čj Aj Inf
Úterý Čj M Čj Vl
Středa Aj Čj M Vl Tv
Čtvrtek Aj Čj M 12:30-13:15
Vv
13:20-14:05
Vv
Pátek Čj M Tv Hv

 

  Aj - anglický jazyk
Čj - český jazyk
Hv - hudební výchova
M - matematika
M/G/ - matematika / geometrie
Inf - informatika
- pracovní činnosti
Prv - prvouka
- přírodověda
Tv - tělesná výchova
Vl - vlastivěda
Vv - výtvarná výchova