ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Informace k provozu ZŠ a MŠ od 19. dubna 2021

Vzhledem k tomu, že naše základní škola má 80 žáků, musí výuka probíhat rotačně:

  • 1. skupina - 3., 5. ročník – prezenčně, v dalším týdnu distančně
  • 2. skupina - 1., 2. a 4. ročník – distančně, v dalším týdnu prezenčně
  • předškoláci se budou vzdělávat v MŠ Koťata bez rotace
  • všechny děti, žáci a zaměstnanci školy se budou po příchodu do školy povinně v pondělí a ve čtvrtek testovat antigenními testy
  • žáci v ZŠ musí mít po celý den pobytu ve škole alespoň chirurgickou roušku
  • děti v MŠ ochranu úst a nosu mít nemusí

Obědy

  • žáci na distanční výuce si mohou obědy vyzvedávat od 11. – 11.30 hodin. Nutno domluvit s vedoucí školní jídelny p. Kozákovou (604 650 465).
  • dětem (2 – 5 let) a žákům, jejichž rodiče pracují v rámci IZS, bude umožněna přítomnost v MŠ každý den a žákům ve školní družině i v době distanční výuky; prosíme o včasné nahlášení zájmu a dodání dokladu o zaměstnání

Instruktážní videa k testování