ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Zápis žáků do 1.třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce, popř. odkladu povinné školní docházky podávejte v době od 6.4. do 20.4.2021

Vyberte si, prosím, jednu z uvedených možností.

K žádosti přiložte okopírovaný rodný list dítěte.

Soubory ke stažení:

Mgr. Jiří Šturma
starosta Obce Ludvíkovice

Mgr. Lenka Demuthová
ředitelka školy