ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Mimořádný provoz školy od 14.10.2020

Z důvodu usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření je škola od 14.10.2020 uzavřena
a žáci přecházejí na distanční výuku, která je pro všechny povinná.
Distanční výuka 14.10. – 23.10.2020
Dny volna nařízené MŠMT 26.10. a 27.10.2020 výuka neprobíhá
Státní svátek 28.10.2020
Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2020


On-line výuka bude probíhat jednu hodinu denně v každé skupině pomocí programu Skype, žáci jsou rozděleny do 6–9 členných skupin v každé třídě. Zbytek výuky je prováděn většinou off-line, kdy žáci budou plnit zadané úkoly dohodnuté s vyučujícím. Vypracované úkoly pak žáci, popř. jejich zákonní zástupci, posílají vyučujícím k hodnocení přes WhatsApp.

Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže zúčastnit distančního vzdělávání, omlouvá ho jeho zákonný zástupce telefonicky třídní učitelce.

Obědy

  • Nově je možnost v době distanční výuky se stravovat ve školní jídelně.
  • Pokud žák bude mít o obědy zájem, musí se nahlásit vedoucí školní jídelny.
  • Obědy jinak budou žákům v době distančního vzdělávání automaticky odhlášeny.
  • Doba vydávání oběda pro žáky: 11.15 – 11.45