ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Vánoční fotografování

V pátek 9. 10. 2020 je vánoční / zimní fotografování.
Fotografovat se mohou všichni, po obdržení hotové sady se rodiče rozhodnou, zda si sadu koupí, nebo ji vrátí.

Cena sady: 270,- Kč, se sourozencem 310,- Kč.