ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Informace pro provoz školy ve školním roce 2020/2021

  1. Do školy mohou pouze zdravé děti. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Alergici a astmatici potřebují potvrzení lékaře.
  2. Děti po přezutí v šatně si musí pečlivě umýt ruce ve školní družině. Ten, kdo nechodí do ŠD, si umyje ruce v přízemí na chodbě.
  3. Děti budou mít s sebou do školy čistou roušku v sáčku pro případné použití.
  4. Rodiče smí do školy vstupovat pouze ve výjimečných případech, na děti čekají před školou. Omezte tedy, prosím, i doprovod dětí do šaten.
  5. Musíme často větrat, proto děti vhodně oblékejte.
  6. První den školy začínáme v 8 hodin jako obvykle ve svých třídách jednu vyučovací hodinu. Školní družina je v provozu od 6.30 do 16 hodin. Rodiče prvňáků mohou s dětmi do třídy pouze v rouškách.