ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Stravné

Vážení rodiče,
z důvodu navýšení cen potravin navyšujeme od 1.9.2020 cenu oběda o 3,- Kč a to takto:

Mateřská škola

Stravné na den bude činit 34,- Kč

Je třeba, abyste si zvýšili v srpnu na měsíc září trvalý příkaz:

z 820,- na 880,- Kč (680,- stravné + 200,- úplata za předškolní vzdělávání), předškoláci platí pouze stravné 680,- Kč

Vyúčtování stravného bude provedeno k 30.6. příslušného roku.


Základní škola

Oběd ve školní jídelně bude stát

22,- Kč .......... 1. – 4. ročník
24,- Kč .......... 5. ročník

Je třeba, abyste si zvýšili v srpnu na měsíc září trvalý příkaz:
                z 380,- na 440,- Kč nebo z 420,- na 480,- Kč.

  • Pokud budete chtít obědy platit složenkou, je třeba si ji vyžádat.
  • Platby oběda jsou každý měsíc stejné. Vyúčtování stravného se provádí k 30.6. daného školního roku.
  • Pokud nebude mít Vaše dítě zaplacený oběd k 1. dni v měsíci, nedostane oběd!