ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Rozvrh hodin

Kompletní rozvrh hodin pro všechny třídy.

Zaměstnanci

Kompletní seznam všech pracovníků.

Fotogalerie

Shlédněte fotografie z našich akcí ZŠ a MŠ.

Kontakt

Kontaktní informace na ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003.

Naše škola má první stupeň základní školy, dvě pracoviště mateřské školy, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu.

Budova 1. pracoviště mateřské školy se nachází ve stávající budově vedle základní školy, 2. pracoviště (bylo nově zřízeno) je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

ZŠ je vybavena učebnou výpočetní techniky s připojením k Internetu. V každé učebně jsou pro žáky k dispozici dva počítače. V rámci projektu EU Peníze školám škola vybavila všechny třídy interaktivní tabulí a dovybavila PC učebnu. V budově je též tělocvična, školní družina i stravovací zařízení. Žáci se zúčastňují mimoškolních akcí, které pro ně připravují školní pedagogové. Po vyučování tráví děti čas ve školní družině, kde mají velké vyžití - sportovní, výtvarné, odpočinkové či práci s PC.

Od 28.11.2018 do 13.2.2019 (celkem 10 dvouhodinových lekcí) budeme každou středu dopoledne jezdit do Děčína na plavání.

Cena plaveckého výcviku činí 340,- Kč za 10 lekcí. V tomto školním roce bude opět plavecký kurz hrazen z přidělených finančních prostředků škole krajským úřadem Ústeckého kraje. Objednaný autobus nás bude vozit od školy k plavecké hale tam a zpět. Autobus bude částečně hrazený z rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 a 2019. Doplatek za autobus je 160,- Kč za 10 lekcí.

Do 27. listopadu přinesu 160,- Kč.

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, 10,- Kč na skříňku a teplou čepici na cestu zpět do školy.

Vyučovací rozvrh v den plavání je ke stažení v příloze.

Kde jsme ?

40713 Ludvíkovice
Ludvíkovice 68

e-mail

demuthova@zsludv.cz

Telefon

412-526-813, ŠD 731-862-054, ZŠ 773-188-358